- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

فلسطینی ها از زندانهای صهیونیست ها به زندان های آل سعود

بالاخره پس از انتظاری طولانی و کُشنده، مقامات سعودی با شماری از خویشاوندان بازداشت شدگان اردنی و فلسطینی در عربستان تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که محاکمه فرزندان آنها روز یکشنبه آتی 8 مارس جاری آغاز خواهد شد.

خویشاوندان بازداشت شدگان تاکید کردند که مدیریت زندانهایی که فرزندانشان در آنها بسر می برند، روز دوشنبه و سه شنبه گذشته با آنها تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که جلسات محاکمه در ریاض توسط دادگاه کیفری برگزار می شود و فقط خویشاوندان درجه یک اجازه حضور دارند.

خبرها حاکی از آن است که از میان کسانی که با آنها برای شروع محاکمه تماس گرفته شد، محمد خضری(81ساله) مسئول جنبش حماس در عربستان و پسرش هانی(49 ساله) استاد دانشگاه در دانشگاه ام القری است که در تاریخ 4 آوریل 2019 توسط دستگاه امنیت سعودی بازداشت شدند.

بازداشت فلسطینی ها و اردنی ها توسط نیروهای امنیتی عربستان، تمام کسانی را که از مساله فلسطین حمایت می کنند، شامل شد ه است و آنها را به زندان الحائر در ریاض و زندان ذهبان در جده منتقل کردند و این علاوه بر یک زندان ناشناسی است که بازداشت شدگان در آنجا در سلولهای انفرادی بسر می برند.

روشن است که بازداشت فلسطینی ها و تمام کسانی که با مساله فلسطین اعلام همبستگی کردند، در واقع در پی تغییر ریشه ای در سیاست عربستان سعودی در قبال مساله فلسطین صورت می گیرد؛ پس از آنکه ملک سلمان پسرش محمد را ولیعهد کرد و تمام اختیارات را به او واگذار کرد. عربستان نیز با این بازداشت ها در واقع زمینه اجرای معامله ترامپ را فراهم می کند. عربستان می کوشد تا صدای تمام شخصیتهایی که خطری برای معامله ترامپ به شمار می آیند، خاموش کند و مساله فلسطین را برای همیشه از میان بردارد.

دیده بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه و پژوهشگاه عالی حقوق و توسعه بارها از بازداشت فلسطینی ها و اردنی ها توسط مقامات سعودی بدون هیچ سند و مدرکی و ناپدید شدن برخی از آنها ابراز نگرانی کرد.

سلین یشار مسئول ارتباطات و رسانه در دیده بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه تاکید کرد که بازداشت فلسطینی ها در واقع به سلسله تجاوزات در کارنامه وحشت انگیز عربستان سعودی در عرصه حقوق بشر افزوده می شود.

این دیده بان حقوق بشر به نقل از شاهدان عینی که از زندانهای عربستان آزاد شدند، از اقداماتی فاجعه بار و هولناک علیه بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای عربستان خبر می دهد. خانواده یکی از بازدشت شدگان فلسطینی می گویند که از ماه ژوئیه گذشته تاکنون هیچ گونه اطلاعی از پسرشان ندارند و تماسشان با او قطع شده است با آنکه بارها از مقامات سعودی خواستند تا آنها را از سرنوشت پسرشان و محل بازداشت او مطلع سازند..

این خانواده تاکید کرد که پسرشان پیشتر در زندانهای صهیونیستی اسیر بوده است و به اردن تبعید شده بود، در اردن تحصیلات خود را ادامه داد و ازدواج کرد. سپس برای کار در یکی ازشرکتهای سعودی به عربستان منتقل شد.

دیده بان حقوق بشر مزبور همچنین تاکید کرد که مقامات سعودی یک بازرگان فلسطینی 60 ساله را که از چندین دهه در جده اقامت دارد، بازداشت کردند؛ اموال او را مصادره کردند و افراد خانواده اش را تهدید کردند و آنها را از خروج از عربستان منع کردند تا مبادا بازداشت پدرشان را برملا کنند.

عملیات بازداشت همچنین شامل حاجیان فلسطینی تبار شد که تابعیت دیگر کشورهای عربی دارند و برای ادای فریضه حج در سال 2018 وارد مکه شده بودند.

وصفی قبها وزیر سابق فلسطینی و یکی از رهبران جنبش حماس پیش از این در اظهاراتی مطبوعاتی از بازداشت بیش از 56 نفر از افراد وابسته به جنبش حماس در عربستان خبر داد. برخی منابع تاکید می کنند که دادستانی کل عربستان به این افراد اتهامات متعددی وارد خواهد کرد از جمله “حمایت از مقاومت فلسطین”!