امام جماعت مسجدی در جنوب عربستان سعودی، امروز هنگام اقامه نماز جمعه هدف حمله چاقو قرار گرفت و زخمی شد و به دنبال این حادثه، وی به بیمارستان منتقل یافت.

روزنامه “سبق” نوشت قربانی این حادثه امام جماعت مسجد جامع “طناطن” در مرکز “الحقو” از توابع استان “بیش” در شمال منطقه جیزان است.

منابع محلی اعلام کردند که مهاجم از مشکلات روحی و روانی رنج می برد.