شب گذشته رسانه های سعودی مدعی کشف یک گروه 10 نفره تروریست وابسته به ایران در این کشور شدند.

– در بیانیه دیشب حکومت سعودی از کشف این گروه و وابستگی آن به ایران یاد و تاکید شده 3 نفر از این افراد در ایران سه سال پیش و درسال 2017 آموزش نظامی دیده اند. صرفنظر از اینکه طی 6 روز دستگاه امنیتی سعودی چگونه توانسته است به این حجم از اطلاعات دست یابد، سوال اساسی متوجه قدرت و اشراف دستگاههای امنیتی سعودی است که چگونه و در خلال سه سال نتوانسته اند این گروه تروریستی چند نفره را کشف کنند؟ این بدان معناست که جماعت مذکور یا عملیاتی در این مدت زمان طولانی انجام نداده اند و یا دستگاه امنیتی سعودی آنقدر ضعیف است که نتوانسته آنها را در دام بیندازد.

– در بیانیه حکومت سعودی تاکید شده است این جماعت 10 نفره با هدف جلوگیری از آسیب رساندن به شهروندان سعودی و البته خارجیان مستقر در این کشور دستگیر شده اند. نکته جالب در این میان تلاش سعودی برای پیوند زدن منافع خود با دول خارجی برای جلب نظر و حمایت ایشان در دشمنی با ایران است. نظام سعودی حتی این فرصت را برای اعلام سرسپردگی به آمریکا از دست نداده است.

– نکته بسیار مضحک ماجرا تامل در کشفیات سعودی از این گروه است. تعدادی بمب دست ساز، تعدادی فیوز انفجاری، مقادیری مواد منفجره و … اینکه دولتی مانند سعودی که قطب صدور تروریسم در منطقه است این حجم از تجهیزات و نفرات را در قالب تشکیلاتی تروریستی و البته وابسته به ایران و تهدید کننده منافع ملی خود معرفی می کند! قبل از هرچیز افکار عمومی را متوجه انگیزه های این حکومت در دشمنی با ایران می کند. هنوز جهانیان در حیرت اقدام تروریستی بن سلمان در حذف فیزیکی و “اسیدی” جمال خاشقچی در ترکیه هستند.

– در حالی که “ملک سلمان” چند روز پیش و از تریبون سازمان ملل ایران را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را کانون ناامنی در منطقه معرفی کرد، بدیهی است که “بن سلمان” به عنوان نویسنده متن سخنرانی مذکور بایستی برای آن ادعا مستند تهیه و ارائه می کرد غافل از آنکه ادعاهای بزرگ اساساً محتاج مستنداتی بزرگ و افکار عمومی پسند هستند!

– بارها تاکید شده است که سعودی و متحدان منطقه ای آمریکا اصرار دارند ایران را در صدر اولویتهای آمریکا و شخص ترامپ نگه دارند. بر این اساس و در همین راستا می توان اقداماتی از این دست را هرچند “کودکانه” به تحلیل نشست. مقامات ایرانی بارها رسماً اعلام کرده اند که در مواجهه با دشمنان، همواره شفاف عمل می کنند حال آنکه حکام سعودی را اساساً در قد و قواره دشمنی نمی دانند. البته ایشان درخصوص بن سلمان معتقدند جوان است و این فرصت را به او داده اند تا جوانی کند.