گزارش “زندانیان عقیدتی” نشان داد که فعال سعودی بازداشت شده ، عبدالعزیز السونیدی ، به دلیل بدرفتاری با وی در زندانغنيىزة اعتصاب غذا را آغاز کرد.

این حساب در توئیتی برای وی بیان کرد که فعال “السونیدی” از روز پنجشنبه 11 مارس ،اعتصاب غذای آزاد خود را در اعتراض به شرایط بازداشت و بدرفتاری آغاز کرد ، که نشان می دهد او در حال حاضر در زندان غنيىزة زندانی است.

قابل توجه است که سازمان حقوق بشر عربستان سعودی القسط در سپتامبر گذشته فاش کرد که “السونیدی” مورد نقض جدی قرار گرفته است.

این سازمان در توییتی در حساب رسمی توئیتر خود اعلام كرد كه به آن گزارش شده است كه مقامات سعودی از بازدید و برقراری ارتباط عبدالعزیز السونیدی جلوگیری می كنند.

وی افزود كه مقامات وی را چندین بار به سلول انفرادی منتقل كردند ، و همچنین تأیید كردند كه وی بارها و بارها تحت شكنجه روانی و تهدید قرار گرفته است.

قابل ذکر است که “السونیدی” از 8 فوریه 2015 بازداشت شده است و به دلیل توئیت های دفاع از حقوق بشر به 8 سال زندان و مدت مشابه تحریم سفر محکوم شده است.