ائتلافی از سازمان های بین المللی و فعالان حقوق بشر با اشاره به اینکه سیاست کلی در قبال حقوق بشر در پادشاهی تغییر نکرده است ، مقامات سعودی را به آزادی فعال نسیما الساده دعوت کردند.

کیران نازش ، یکی از بنیانگذاران ائتلاف ، ترس خود را از ادامه اقدامات سعودی در آزادی نسیما الساده حتی پس از آزادی از زندان تأیید کرد ، همانطور که در مورد لوجین الحتحلول رخ داد.

عفو بین الملل همچنین کارزاری را برای آزادی زنان بازداشت شده در زندانهای عربستان آغاز کرده است.

این سازمان در گزارشی که در سال 2018 منتشر شد ، اظهار داشت که این فعالان تحت آزار و شکنجه جنسی ، از جمله برق گرفتگی و شلاق قرار گرفته اند.