در یک وبینارحقوقدانان از رژیم سعودی خواستند به آزادی بیان احترام بگذارد و از قوانین عمومی و بین المللی پیروی کند.

پس از نوشتن توییتی در توییتر در آوریل 2020  برای عرض تسلیت مرگ عبدالله الحمید ، رژیم متجاوز اقتصادی سعودی فعال برجسته حقوق بشر را دستگیروروانه زندان کرد.

خانواده الدخیل گزارش دادند که رژیم سعودی پدر را بدون حکم بازداشت دستگیر کرد و همچنین اموال و دارایی وی را مصادره کرد ، حساب های بانکی خود او را در کشورمسدود کرد و حق نمایندگی قانونی را از وی سلب کرد.

الدخیل پیش از این چندین بار به دلیل انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت و مخالفت با فساد در پادشاهی مورد بازداشت خودسرانه قرار گرفته است.

الدخیل یکی از برجسته ترین اقتصاددانان و دانشگاهیان در عربستان سعودی و معاون سابق وزارت دارایی عربستان سعودی و نویسنده و فعال به عنوان محقق در دانشگاه جورج تاون دانشگاه آمریکایی آکسفوردو دانشگاه. بیروت و انگلیس مشغول به کار بود.

وکیل ایناس عثمان مدیر بنیاد حقوق بشر مینا ، گفت که بازداشت خودسرانه در پادشاهی به طور سیستماتیک برای سکوت دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر انجام می شود.

عثمان اظهار داشت که دستگیری ها در پادشاهی بر وکلا و هر کسی که از رژیم سعودی انتقاد می کند  تأثیر می گذارد.

او اظهار داشت که دستگیری بخشی از الگوی مداوم در پادشاهی است که صداهای انتقادی را هدف قرار می دهد.