سند سازمان حقوق بشر سند ، صحت حکم ناعادلانه  ناخدا خلبان و واعظ بازداشت شده معروف “دکتر محمد موسی الشریف صادره از دادگاه جنایی تخصصی در ریاض را تأیید کرد.

منابع سازمان صناد در ارتباط با پرونده زندانیان عقیدتی در خانه گفتند که حکم صادره از سوی قوه قضاییه عربستان علیه ناخدا الشریف 10 سال زندان است. و آنچه که در مورد حکم 5 سال زندان علیه دکتر الشریف شایعه شده بود توسط رژیم محمد بن سلمان ایجاد شد و خاطرنشان کرد که این حکم به مدت 10 سال نه فقط 5 سال ، که این امر واقعیت محرمانه بودن رسانه ها و اطلاعات نادرست را نشان می دهد .

جلسه محکومیت علیه دکتر الشریف در اکتبر 2020 و در زمینه اتهامات مخربی که رژیم قصد داشت علیه دکتر شریف مطرح کند .و تفسیر برخی از قوانین مطابق با خواسته های دولت برای عدم حضور ملی برگزار شد.

الشریف استاد دانشگاه و خلبان سابق و یکی از مشاهیر سعودی در زمینه مذهبی است. او چندین کتاب در مورد زندگی نامه ، تاریخ ، ادبیات و سایر موضوعات نوشته است. او به حمایت خود از ملت فلسطین و رد اسرائیل  به عنوان بخشی از کمپین بازداشت که صدها نفر از دانشگاهیان ،روشنفکران ، متخصصان رسانه و مبلغان را هدف قرار داده بود.باعث شد که در سپتامبر 2017 دستگیر شوند.