وضعیت حقوق بشر در عربستان از دیرباز یکی از جنبه های اصلی انتقادات داخلی و بین المللی از عملکرد خاندان سلطنتی آل سعود بوده است.

شیعیان بزرگترین اقلیت مذهبی در عربستان که با تبعیض ساختاری و سیستمی روبرو هستند و اعتراض آنها به تبعیضمی باشد.و سیاست حاکمان سعودی برای پاسخگویی به خواسته های آنها سرکوب و فشار است.

 خانواده سلطنتی عربستان علاوه بر نادیده گرفتن مناطق شیعه نشین در برنامه های توسعه و اعمال تبعیض اقتصادی علیه شیعیان ، علیرغم اینکه اکثر منابع نفتی عربستان در این مناطق واقع شده است  اعتقادات شیعه را به رسمیت نمی شناسد و دائماً به مساجد و حسینیه های استانهای شیعه نشین حمله می کند.

این وضعیت حاکمان سعودی را بر آن داشته تا سرکوب اعتراضات شیعیان علیه وضعیت تبعیض آمیز کنونی را تشدید کنند. تهدید به سکوت یا اعدام و زندان طولانی مدت در دادگاه های ناعادلانه با اعترافات اجباری تنها اقدام قضایی دولت برای پاسخگویی به اعتراضات غیرنظامیان شیعه بود.

این وضعیت در روزهای اخیر دوباره تشدید می شود به طوری که یک هفته پس از اعدام یک جوان 26 ساله به دلیل شرکت در اعتراضات 2011 ، سایت سعودی “سعودی لیکس” درباره تصمیمات مقامات سعودی برای اعدام بیش از 40 نوجوان هشدار داد که این نوجوانان ساکن منطقه شیعه نشین قطیف می باشد.

اما اعدام کسانی که در اعتراضات 10 سال پیش شرکت کردند در حال حاضر به هیچ وجه تصادفی نیست و به دلیل وضعیت آشفته محمد بن سلمان درداخل کشور و تنگ شدن عرصه در منطقه در برابر محور مقاومت است.