در 21 ژوئن محمد بن سلمان ولیعهد 4 سال کودتایی را که در داخل دربار پادشاهی عربستان سعودی انجام داد ، برای سرنگونی بزرگترین پسر عموی خود محمد بن نایف به پایان رساند.

بن سلمان یک شبه در شرایطی مخفی ولیعهد شد در حالی که مشغول ارائه خود به جهان به عنوان “مصلح اجتماعی” بود.

بن سلمان در اوج حکومت خود کمپین دستگیری گسترده صدها شاهزاده از خاندان سعود را تسریع کرد.پول و ثروت و وجوه و خزانه های پادشاهی آنها را تحت کنترل خود درآورد.

بن سلمان علما ، مبلغان و اصلاح طلبان در کشور را دستگیر کرد  تا زمانی که دستگیرشدگان شامل فعالان اجتماعی ، فعالان حقوق بشر و توییترها درحال فعالیت بر علیه حاکمان سعودی در  شبکه های اجتماعی بودند.

مکه و مدینه پر از نمازگزاران از سراسر جهان بودند.

اما امروز ، برای اولین بار در چند دهه گذشته ، مکه ازمردم خود خالی است به جز چند نمازگزار که دو متر از هم جدا شده اند.

هزاران کارگر مهاجر در محله های فقیرنشین حلقه هتل های مجلل اطراف کعبه به دام افتاده اند ، جایی که آنها بدون سیستم بهداشتی مناسب زندگی می کنند و بیشترین میزان ابتلا به کووید -19 را دارند.

در طول سالها (2014-2019) ، کل بدهی خارجی پادشاهی از کمتر از 12 میلیارد دلار در سال 2014 به 183 میلیارد دلار در پایان سال 2019 افزایش یافت.