این مرجع همزمان با ادامه پیگیری فعالان اصلاح طلب، سیاست سرکوب ، محدودیت ، تعقیب اصلاح طلبان و نفوذگران در کشور را ادامه می دهد و خطرات پرونده آزادی ها در کشور در حال افزایش است .

در نیمه اول سال جاری  حدود 10 زن فعال و حامی حقوق بشر تحت بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی سعودی قرار گرفتند.

یکی از برجسته ترین قربانیان سرکوب در سال جاری عایشه المهاجری واعظ است که به همراه دو همکار زن خود به دلیل فعالیت های حامی اسلام دستگیر شدند.

زینب ، نازا، ولدن و یونس ، به دلیل فعالیت های اصلاحی در رسانه های اجتماعی  از جمله فعالانی هستند که دستگیر و متعاقباً ناپدید شدند.

کمپین های سرکوب و دستگیری امسال محدود به این زنان نبود. دکتر لینا الشریف در اواخر ماه مه به دلیل فعالیت های حقوق بشری خود به طور خودسرانه دستگیر شد وعلاوه بر آن “فوزیه الزهرانی”  که دلیل دستگیری او تا کنون اعلام و مشخص نشده است.

در بازداشت فعالان زن و مرد ، حاکمان آل سعود معاهدات بین المللی را که آزادی عقیده و بیان و اصلاحات و فعالیت های حقوق بشری را برای همه گروه های جوامع مجاز می داند نقض می کند.

در 15 مه 2018  مقامات سعودی تعدادی از فعالان برجسته حقوق بشری را بازداشت کردند که از جمله آنها می توان به لوجین الهذلول ، سمر بدوی ، نسیمه الساده ، نوف عبدالعزیز و میا الزهرانی اشاره کرد.