- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

فاش کردن اسرار مشارکت مشاور بن سلمان در دستگیری یک شاهزاده سعودی و پدرش

سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب (DAWN) امروز گفت که مقامات سعودی باید محل سکونت شاهزاده سلمان آل سعود 38 ساله معروف به غزالان و پدرش شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بن محمد را فاش کنند و فوراً آنها را آزاد کنند. آنها از ژانویه 2018 بدون اتهام بازداشت شده اند و سپس از نوامبر 2020 ناپدید شده اند.

در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد ، DAWN اطلاعات جدیدی را درباره دستگیری این دو نفر و دخالت مستقیم سعود القحطانی مشاور نزدیک سابق ولیعهد محمد بن سلمان در دستگیری آنها فاش کرد.

عبدالله العوده مدیر دفتر رئیس جمهور گفت: محمد بن سلمان ولیعهد از هیچ یک از تاکتیک های وحشیانه خوداز جمله پنهان کردن آشکار رقبای خود از خاندان حاکم مانند شاهزاده سلمان و عبدالعزیزاز زمان انتخاب رئیس جمهور بایدن دست نکشید.

وی افزود: از آدم ربایی ها و بدرفتاری با این افراد مشخص است که ولیعهد معتقد است که با توجه به اطمینان مکرر از حمایت وی از هر گونه مطالبه مسئولیت توسط دولت بایدن مصون است.

یک نیروی امنیتی ویژه سعودی به نام “تیپ شمشیر اجرب” ، که توسط ولیعهد محمد بن سلمان و به رهبری القحطانی تأسیس شد شاهزاده سلمان را در 4 ژانویه 2018 و شاهزاده عبدالعزیز را در 5 ژانویه 2018 به عنوان بخشی از یک عملیات بزرگ دستگیر کردند. -کمپین پاکسازی مقیاس علیه اعضای برجسته سلطنتی ، وزیران دولت و تجار به رهبری محمد بن سلمان تاسیس شد.