یک سازمان حقوق بشری 15 روش شنیع از شکنجه زندانیان عقیدتی و مخالفان را افشا کرد که مقامات امارات متحده عربی از آن به عنوان یک سیاست سیستماتیک استفاده می کنند.

مرکز حمایت از زندانیان امارات ویدیوهایی را منتشر کرد که نقض شکنجه شدید زندانیان عقیدتی در زندان های امارات متحده عربی و روش های شکنجه مورد استفاده را افشا می کند.

این مرکز گفت که شکنجه در زندان های اماراتی تنها به ضرب و شتم با چوب یا سیلی و لگد محدود نمی شود اما این ضرب و شتم به یکی از کمترین روش های شکنجه تبدیل شده است که ترس زندانیان را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد که مقامات ابوظبی به جای اندیشیدن راه حلی برای مشکل ازدحام جمعیت در زندان ها وقت خود را صرف جستجوی ابزارهای جدید شکنجه می کردند و از تجربیات بدترین زندان های بدنام جهان مانند گوانتانامو استفاده می کردند.

در گزارش خود این مرکز 15 نوع نقض و شکنجه را که توسط سازمان امنیت دولتی در ابوظبی در زندان های خود اعمال می شود ، ثبت کرده است.

مانند چراغ های چشمک زن و موسیقی بلند ، ضرب و شتم ، تجاوز جنسی ، تحقیر ، شوک الکتریکی ، بیرون کشیدن کامل میخ ، مجبور به ایستادن ساعت های طولانی و روش های دیگر.

بر اساس گزارش مرکز حمایت از زندانیان امارات ، موارد زیر پایش این روش های شکنجه در زندان های ابوظبی است.