“اسامه التمیمی” نماینده سابق بحرین پس از آنکه مقامات بحرینی عمداً وی را از زمان بازداشت از درمان محروم کردند “اسامه التمیمی” وضعیت سلامتی او روبروز وخیم تر شده است.

نماینده “تمیمی” در حساب رسمی و سایت شبکه اجتماعی “توییتر” خود اذعان داشت که وی دوباره  دچار سکته مغزی شده و خون استفراغ کرده است  زیرا درمان مناسب را در زمان بازداشت دریافت نکرده است.

وی افزود: “وضعیت التمیمی به قول خودش  خطرناک است. زیرا پس از محرومیت وی از درمان تجهیزات پزشکی را از وی جدا کردند.وسپس وی اقدام به افشا مسمومیت کرد.

در 30 ژوئن تعداد زیادی از افسران پلیس اسامه التمیمی نماینده سابق مجلس را از تخت سفید بیمارستان دستگیر کردند و وی را با توجه به وخامت وضعیت جسمانی خود و با وجود سکته مغزی و سایر بیماری ها تحت درمان ایشان را بازداشت کردند و با خود بردند. حمد عیسی آل خلیفه شخصاً مسئول پیگیری تمام مسائل او می باشد.

بحرین شاهد ناآرامی های سیاسی و آزار و اذیت های فرقه ای از سوی مقامات حاکم “آل خلیفه” و مزدوران آنها است که آنها را از کشورهای دیگر مانند اردن ، مصر ، سومالی و بنگلادش برای سرکوب جمعیت اصلی خود به نمایندگی از جامعه شیعه آورده اند.