اتحادیه اروپا از تداوم اجرای احکام اعدام از سوی عربستان به ویژه پس از کاهش در سال 2020 و وآمار بالای اعدام ها در نیمه اول سال 2021 انتقاد کرد.

نماینده اتحادیه اروپا از طرف خود درعربستان سعودی خواست تا به حق محاکمه عادلانه احترام بگذارد و هرگونه شکنجه و بدرفتاری را مورد بررسی قرار دهد و به ضرورت اجرای این امر در همه موارد مربوط به محکومیت های صادر شدهاحترام بگذارد.

در همین زمینه  اتحادیه اروپا نگرانی خود را از اقدامات خودسرانه آزار و اذیت و تأخیر در پرونده فعالان مدنی ، حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر ابراز کرد.

مقام سعودی طی دوره گذشته چندین حکم اعدام علاوه بر ادامه بازداشت و احکام ناعادلانه بر اساس اعترافات اخذ شده تحت فشاراجرا کرده بود.

با اشاره به اینکه مقامات سعودی نسبت به حاکمیت قانون بی اعتنایی جدی نشان می دهند و همچنان زندانیان عقیدتی را با وجود پایان دوران محکومیت خود بازداشت می کنند ، این عمل را نقض حقوق بشر در عربستان سعودی دانست  و به خودی خود جنایت علیه “زندانیان” محسوب می شود.