- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

مهاجرت گسترده یمنی ها از عربستان سعودی پس از محدودیت های استخدام

به گزارش وب سایت میدل آیست ای انگلیس ، یمنی ها پس از آنکه مجبور به ترک عربستان شدند ، یک پناهگاه جدید در جیبوتی پیدا کردند.

محدودیت های ریاض کارگران یمنی  را مجبور کرده است تا برای امرار معاش به جای دیگری بروند.

نبیل گفت: “محدودیت ها و هزینه های زیادی وجود دارد. هزینه ها افزایش یافته و حقوق ها کاهش یافته است … چیزی برای ارسال به خانواده های ما در یمن باقی نمی ماند.

محدودیت های عربستان برای کارگران خارج از کشور:

“سعودی” .. یمنی ها گیر کرده اند!

جیبوتی :

نه بهترین اما ساده ترین مقصد:

جیبوتی تغییر کرده است:

جریان مهاجرت: