فدراسیون بین المللی حقوق و توسعه (IFRD) با ارسال نامه ای به دولت بلژیک از آن خواست تا نمایشگاه دبی 2020 در امارات متحده عربی را که قرار است 31 اکتبر افتتاح شود ، تحریم کند.

فدراسیون بین المللی در نامه خود از دولت بلژیک خواست نمایشگاه بین المللی دبی را در شرایطی که امارات در نقض شدید حقوق بشر و دخالت در جنگ ها و مداخلات نظامی خارجی بایکوت می کند ، تحریم کند.

بلژیک قرار است با 500 متر مربع نمایشگاه در نمایشگاه اکسپو دبی شرکت کند که آینده فناوری های جابجایی در بلژیک و نوآوری های آن را نشان می دهد ، زیرا می دانید که نمایشگاه بین المللی سال گذشته برنامه ریزی شده بود و به دلیل پاندمی ویروس کرونا برگزار نشد.

فدراسیون بین المللی از دولت بلژیک خواست تا با تحریم نمایشگاه دبی و ارسال پیامی محکم به دولت امارات مبنی بر جلوگیری از تخلفات خود ، بر موضع اخلاقی و حقوق بشر نسبت به حمایت از منافع اقتصادی و تجاری پیروز شود.

فدراسیون بین المللی در نامه خود نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار داد که مهمترین آنها سوء استفاده از حقوق کارگران در پروژه های ساختمانی نمایشگاههای بین المللی است

کسانی که کارفرمایان خود را بدون اجازه ترک و یا فرار می کنند جریمه هایی از جمله  زندان و اخراج برای آنها در نظر گرفته می شود ، در حالی که بسیاری از کارگران مهاجر باحقوق کم همچنان مشمول کار اجباری هستند و کارگران از هیچ گونه الزامات اولیه بهداشتی و ایمنی مورد نیاز در ساخت و ساز برخوردار نیستند.