این سازمان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دادگاه عربستان سعودی در 8 ژوئن عبدالقادر 31 ساله روزنامه نگار سودانی را به اتهام “توهین به برخی از نهادهای دولتی” و “اعتراض کردن درباره سیاست پادشاهی عربستان” به چهار سال زندان محکوم کرد. ”

“اسکای لاین” اظهار داشت که مقامات سعودی “عبدالقادر” را در بدو ورود به “فرودگاه بین المللی عبدالعزیز” در جده در 19 آوریل دستگیر کردند و از وی بازجویی کردند واو را در  زندان الشومعیسی  نزدیک مکه حبس کردند وسپس وی را به مدت سه هفته در یک ایستگاه پلیس در جده بازداشت کردند .

این سازمان به آنچه روزنامه نگار سودانی در هنگام ورود به فرودگاه در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد اشاره کرد  جایی که وی تصویری از او را با دستبند درصفحه ضمیمه کرد و اظهار داشت: “من مستقیماً از فرودگاه جده دستگیر شدم .

به گفته منابع حقوق بشرمقامات قضایی “عبدالقادر” را از ملاقات با وکیلی برای تعیین و دفاع از وی محروم کردند. محاکمه وی در دو جلسه سریع انجام شد ، اول خواندن اتهامات و دوم خواندن حکم بدون ارائه هیچ گونه مدرک و یا دادن فرصت کامل به روزنامه نگار سودانی برای دفاع از خود.

اسکای لاین توانست نسخه ای از حکم صادره علیه روزنامه نگار سودانی را مشاهده کند که در آن آمده بود: “پنجمین دادگاه جنایی مشترک در جده عربستان سعودی مشاور روابط بین الملل و دیپلماتیک و روزنامه نگار سودانی احمد عبدالقادر را به حبس محکوم کرد به مدت حداکثر 4 سال از تاریخ تعلیق در حال انجام تحقیقات بر اساس پاراگراف اول ماده 6 قانون مبارزه با جرایم سایبری و بستن حساب های توییتر و فیس بوک وی و ضبط تلفن وی بر اساس ماده 13 همان سیستم.