این سازمان گفت که 42 نفر را در معرض خطر اعدام  در درجات مختلف دعاوی از جمله 5 خردسال تحت نظر داشته است.

این سازمان حقوق بشر با ابراز نگرانی از افزایش تعداد کسانی که با مجازات اعدام روبرو هستند ترس خود را ابراز کرد و گفت تعداد آنها در حال افزایش است و ممکن است بسیار بیشتر باشد.

عفو بین الملل چندین بار مجازات اعدام را که مقامات سعودی علیه شهروندان خود استفاده می کنند محکوم کرده است و اظهار تأسف می کند که “مقامات سعودی با اعدام  نادیده انگاشتن حق زندگی را متأسفانه نشان می دهند.

با مجازات اعدام و تعیین محدودیت برای هر کسی که با نظر عربستان سعودی مخالف باشد و یا در خارج از نظرات آنان توییت کند یا در تظاهراتی خواستار اصلاحات اساسی شود. به این ترتیب  بسیاری از مردان جوان و خردسال که به آرزو نرسید با اتهامات ناشایست اعدام شد مهمترین آنها (خروج) عربستان سعودی در میان 5 کشور برتر جهان در اجرای احکام اعدام در میان انتقادات حقوق بشر و خواستار توقف این مجازات است.