وب سایت بریتانیایی میدل ایست آی فاش کرد تلفن دفتر این روزنامه در ترکیه وتلفن روزنامه نگار رجب سویلو  توسط برنامه اسرائیلی پگاسوس هک شده است و این نشان می دهد که عربستان پشت آن است.

عفو بین الملل اعلام کرد که این برنامه بین فوریه تا جولای 2021 از طریق تلفن سویلو فعال بوده و وی را از طریق iMessage روزنامه نگار هک شده است. این سازمان نتوانست تعیین کند که چه کسی دستور هک گوشی را داده است.

اما پروژه گزارش جنایت سازمان یافته و فساد (OCCRP) یک کنسرسیوم رسانه ای تحقیقی تأیید کرد که شماره سویلو در لیست فاش شده در سال 2019 قرار داشت وعربستان سعودی به احتمال زیاد خبرنگار ترکیه ای را به عنوان “شخص مورد علاقه” انتخاب کرد تا مورد هدف پگاسوس قرار گیرد.

هنوز مشخص نیست که آیا عربستان در سال 2021 دستور هک گوشی پگاسوس را روی تلفن سویلو صادر کرده است یا خیر.

سویلو گفت این ایده را “افرادی که از یک کشور دیگر یا گروه NSO می توانند به داده های تلفن وی دسترسی داشته باشند و امنیت منابع او را به خطر بیندازد” نقض کرده است.

وی گفت: “من از این ایده که کسی در عربستان سعودی یا یک گروه NSO می تواند به اسناد من، متن های من ، ایمیل ها و عکس های خصوصی من دسترسی داشته باشد بسیارعصبانی هستم.

وی ادامه داد: “هک بیش از هر چیز دیگری نشان می دهد که ما کار خود را در میدل ایست آی انجام می دهیم و همچنان از کشورهای منطقه که به طور معمول صدای روزنامه نگاران و فعالان را خاموش می کنند پاسخگو خواهیم بود.”