- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

سازمان دیده بان حقوق بشر: مقامات عربستان سعودی همچنان منتقدان خود را سرکوب می کنند

دیده بان حقوق بشر تأیید کرد که مقامات سعودی به نقض و سرکوب منتقدان و مخالفان سیاست محمد بن سلمان ولیعهد ادامه می دهند.

مایکل پیج  معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت که دستگیری شکنجه یا حتی کشتن هر شهروند مخالف یا غیرقانونی قیمت قابل قبولی برای اصلاحات یا هر چیزی نخواهد بود.

وی افزود علیرغم صراحت ادعایی دولت عربستان ده ها منتقد آن هدف قرار گرفته و دستگیر شدند  خاطرنشان کرد که ده ها زن فعال بازداشت شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند.

مایکل اظهار داشت که بسیاری از تجار ، فعالان و افراد تأثیرگذار در جامعه سعودی مورد بازداشت  هدف قرار دادن و اخاذی از سوی مقامات قرار گرفته اند.

مدیر بخش در این سازمان خاطرنشان کرد که دستگیری ، شکنجه و کشتن هر شهروندی هرگز قیمت قابل قبولی برای اصلاحات نخواهد بود.