مقامات سعودی در ادعای اصلاح حقوق بشر در برابر جامعه بین المللی و جهان به طور مداوم ادامه می دهند در حالی که به سرکوب وحشیانه آزادی زنان ادامه می دهند.

در این زمینه  عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد مدعی تعهد و ادامه عزم دولت ریاض برای دستیابی به اصلاحات گسترده در ارتباط با ارتقای توانمندی زنان و جهت گیری زنان در سازمان ملل متحد بود و این اصرار و تعهد است که اهداف کشور را متحد می کند.

با وجود این اتهامات ده ها زن بازداشت شده که حدود 60 نفر هستند به دلیل اظهار نظر یا فعالیت های اصلاحی خود به زندان افتاده اند که ادعاهای دولت مبنی بر حمایت و توانمندسازی زنان را رد می کند.

زندانیان از شکنجه های روانی و جسمی و ناپدید شدن اجباری ،محرومیت و نقض های متعدد توسط زندانبانان و تصمیم گیرندگان در این ایالت رنج می برند.

در 15 مه 2018 مقامات سعودی تعدادی از فعالان برجسته حقوق بشری را بازداشت کردند که از جمله آنها می توان به لجین الهذلول ، سمر بدوی ، نسیمه الساده ، نوف عبدالعزیز و میا الزهرانی اشاره کرد.

در آن زمان گزارش های حقوق بشری دلایل دستگیری را به دفاع از حق زنان برای رانندگی خودرو در کشور نسبت می دادند.