مقامات سعودی با ادعای اصلاح حقوق بشر در برابر جامعه بین المللی و در سراسر جهان ادامه به سرکوب وحشیانه آزادی زنان  می دهند.

در این زمینه عبدالله المعلمی  نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد مدعی تعهد و ادامه عزم دولت ریاض برای دستیابی به اصلاحات گسترده در ارتباط با ارتقای توانمندی زنان بود و این اصرار و تعهد است که اهداف پادشاهی را در جهت گیری با زنان سازمان ملل متحد می کند.

با وجود این اتهامات  ده ها زن بازداشت شده که حدود 60 نفر هستند به دلیل اظهار نظر یا فعالیت های اصلاحی که به ادعای دولت مبنی بر حمایت و توانمندسازی زنان تن می دهد  زندانی شدند.

زندانیان از شکنجه های روانی و جسمی و ناپدید شدن اجباری ، محرومیت و نقض های متعدد توسط زندانبانان و تصمیم گیرندگان در این کشور رنج می برند.

در 15 مه 2018 مقامات سعودی تعدادی از فعالان برجسته حقوق بشری را بازداشت کردند که از جمله آنها می توان به لجین الهذلول ، سمر بدوی ، نسیمه الساده ، نوف عبدالعزیز و میاء الزهرانی اشاره کرد.

در آن زمان ، گزارش های حقوق بشری دلایل بازداشت را ناشی از دفاع آنها از حق رانندگی زنان در کشور اعلام کرد.