- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

عربستان سعودی از نظر آزادی “بدترین بدترین” جهان است

این سازمان بین المللی اعلام کرد که عربستان سعودی هفتمین کشور و بدترین کشور از نظر نقض آزادی های دموکراسی در سراسر جهان است و رتبه اول را به عنوان بدترین کشور در زمینه آزادی های سیاسی و ششمین کشور بدترین کشور در زمینه آزادی های مدنی قرار داد.

ریاض در امنیت عمومی نمره 2.4 از 10 را به خود اختصاص داد ، دومین کشورو بدترین بعد از مکزیک در میان 36 کشوری که اطلاعات کاملی در مورد آنها در دسترس بود.

پیش از این سازمان استاندارد حقوق بشر فاش کرده بود که عربستان از نظر حقوق بشر در جهان به عنوان یکی از ناامن ترین کشورها طبقه بندی می شود.

ابتکاراندازه گیری حقوق بشرکه توسط فعالان ، محققان و دانشگاهیان اداره می شود ابزار ردیابی سالانه خود را از طریق مجموعه ای از حقوق که امنیت و ایمنی کشورها ، توانمندسازی و کیفیت زندگی را تأمین می کند راه اندازی کرد و کشورهای از جمله عربستان سعودی مشمول آنها بوده اند.

ابتکار این نتیجه را به دلیل سابقه عظیم در شکنجه، اعدام ، کشتارهای غیرقانونی ، ناپدید شدن ، بازداشت خودسرانه و مجازات اعدام نسبت می دهد. در بخش توانمندسازی ، عربستان سعودی از هر یکی از 10 کشور ، یکی از 10 امتیاز را بدست آورد.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز برای سال 2021عربستان سعودی همچنین در رده بندی آزادی مطبوعات در جهان در رتبه آخر قرار گرفت و این کشور از نظر آزادی مطبوعات در میان سه کشور سرکوب کننده عربی قرار گرفت و بر اساس گزارشگران بدون مرزعربستان همچنان دست کم 32 روزنامه نگار دستگیر شدند.

روزنامه نگاران بازداشت شده در زندان ها با بدرفتاری روبرو هستند. دولت عربستان همچنین از کارهررسانه ای که مستقیماً به آن وابسته نیست جلوگیری می کند و محدودیت هایی را برای وب سایت ها اعمال می کند.

بحران سلامت باعث شد تا زخم های عمیق مطبوعات در این منطقه عمیق تر شود “، که هنوز برای روزنامه نگاران سخت ترین و خطرناک ترین در جهان است.