- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

پسر سلمان، مواد مذهبی را در آموزش و پرورش کاهش می دهد … در مورد سرکوب و برش مخالفان چیست؟

بر این اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش عربستان مبنی بر کاهش دروس دینی که به دانش آموزان در این کشور تدریس می شود صادر شد. آنچه باعث اختلاف بین طرفداری از توصیف برنامه های درسی آموزشی قبلی به عنوان “افراطی گری” شد ، هشدار داد این اقدام باعث ایجاد نسل هایی دور از آموزه های دینی و بیشتر در معرض بی خدایی قرار می گیرد.

در همین زمینه  آژانس آمریکایی “بلومبرگ” در گزارشی اعلام کرد که محمد بن سلمان  ولیعهد سعودی  قصد دارد آنچه را که “اصلاحات” در سیستم آموزشی پادشاهی توصیف کرده است  در چند هدف از جمله بهبود چهره پادشاهی معرفی کند که با “افراط گرایی” مشخص شده است.

بن سلمان قصد دارد سیستم آموزشی را اصلاح کند:

شهرت عربستان:

برنامه توسعه ظرفیت های انسانی:

کاهش موضوعات دینی:

انتقاد گسترده:

تغییرات برنامه درسی: