- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

انتقادات در بحرین از حمایت واشنگتن به سوء استفاده از حقوق زندانیان عقیدتی

سفارت آمریکا در بحرین در اکانت خود در شبکه اجتماعی “توییتر” اظهار داشت که “ایالات متحده آمریکا از گسترش پادشاهی بحرین و اعمال قانون مجازات جایگزین استقبال می کند.”

سفارت در توییت خود تأیید کرد: “ایالات متحده آمریکا از تلاش های مداوم پادشاهی بحرین برای تقویت رویه های قضایی خود حمایت می کند.”

چهارشنبه گذشته مقامات بحرینی 30 زندانی را تحت قوانین جدیدی آزاد کردند که در عوض اجازه نظارت الکترونیکی و بازداشت خانگی و سایر شرایط را می دهد.

از زمان قیام ضددولتی در سال 2011  پادشاهی خلیج فارس هزاران معترض ، روزنامه نگار و فعال را زندانی کرد برخی از آنها پس از محاکمات دسته جمعی  بر اساس قانون (مجازات جایگزین) که در سال 2017 صادر شده است به زندانیانی که حداقل نیمی از دوران محکومیت خود را در زندان گذرانده اند می توان آنها را در خارج از کشور از طریق روش هایی از جمله خدمات اجتماعی ، دوره های توانبخشی و نظارت الکترونیکی تکمیل کرد.

فعالان بر این واقعیت تأکید کردند که اکثر شهروندان بحرینی که خواهان دموکراسی و آزادی زندانیان سیاسی هستند به این اعتقاد راسخ رسیده اند که دولت آمریکا واقعاً با رژیم های ظالمانه در خلیج همسو است و در مقابل خواسته های مردم از جمله مردم بحرین ایستاده است.

مدتهاست که فعالان از اعتبار مواضع آمریکا ناامید شده اند بنابراین اعلام سفارت آمریکا در حمایت از قانون مجازات جایگزین و آنچه که آن را گسترش آن می داند برای هیچ کس تعجب آور نبود.

تعدادی از شهروندان زن و مرد به توئیت سفارت آمریکا که در آن استقبال ایالات متحده از گسترش قانون مجازات جایگزین توسط پادشاهی بحرین “ابراز” شده بود پاسخ دادند. سفارت همچنین در توییت خود تأیید کرد که ایالات متحده آمریکا از “تلاش های مداوم پادشاهی بحرین برای تقویت رویه های قضایی خود” حمایت می کند.

مشاور حقوقی معروف ابراهیم سرحان  که در سفارت صحبت کرد گفت: “استقبال شما به این معنی است که شما از احکام خودسرانه علیه زندانیان سیاسی حمایت می کنید و واقعیت قوه قضاییه فاسد و ناعادلانه را به رسمیت می شناسید.