مطالعات بین المللی تأیید کرده است که پسر سلمان عمداً جنبش اصلاح طلب دینی را سرکوب کرده اند تا علما را به نفع سیاست های خود تعریف کند.

این مطالعه تهیه شده توسط اندروهاموند  محقق متخصص تاریخ فکری اسلامی در دانشگاه آکسفورد بریتانیا  نشان داد که پسر سلمان نمی خواهد آنطور که ادعا می کند حوزه دینی را اصلاح کند بلکه جنبش اصلاح طلب دینی را سرکوب کرد تا از علما به نفع سیاست های خود استفاده کند.

این مطالعه نشان داد که ولیعهد از سوی دیگر می خواست جنبش اصلاحات اسلامی را که خواستار آزادی و جامعه مدنی در عربستان است سرکوب کند و از سوی دیگر کمپین دستگیری و ناپدید شدن توسط مقامات علیه علما و مبلغان به رهبری دکتر سلمان العودا که او می خواست علما را برای حمایت از سیاست های او هماهنگ کند

سرکوب روشنفکران و مبلغان حدود یک ماه پس از تصدی محمد بن سلمان در سمت ولیعهد سعودی آغاز شد ، زیرا کمپین های بازداشت سرکوبگرانه با اظهار نظر ، اندیشمندان و مبلغان از سپتامبر 2017 آغاز شد

عربستان سعودی اجازه هیچگونه مخالفتی در داخل این کشور را نمی دهد و به گفته ناظران و سازمان های حقوق بشری  هر گونه اظهار نظری را که با مقامات مغایر باشد به عنوان اشاره یا بیانیه دستگیر می کند.

این امر ده ها تن از فعالان و سیاستمداران را مجبور به ترک کشور و اقامت در خارج از کشور کرد اما سلطان همچنان به تعقیب آنها و خانواده های آنها ادامه می دهد.