منابع حقوق بشری سعودی فاش کردند که دادگاه جنایی تخصصی در ریاض (دادگاه تروریسم) دو سال زندان برای ماجد الغامدی فعال بازداشت شده در چارچوب کمپین آوریل 2020 صادر کرد.

اکانت “زندانیان عقیدتی” در توییتر خود نوشت: “برای ما تأیید شده است که دادگاه جنایی تخصصی دو سال حبس علیه واعظ ماجد الغامدی صادر کرده است.”

اکانت مربوط به امور بازداشت شدگان در عربستان سعودی می افزاید که این حکم “با توجه به چند توییت او در حساب توئیتر خود منتشر شده است ، که مقامات آن را تحریک افکار عمومی و انتشار شایعات می دانند.”

در آوریل 2020 مقامات سعودی یک کمپین بازداشت را آغاز کردند که شامل 9 زندانی بود: (ماجد الغامدی ، محمد الجدیعی ، منصور الرقیبه ، خالد الشهری ، ابراهیم بن عبدالله الدویش ، محمد الفوزان (معروف به عنوان ابونوره) ، راکان العسیری ، حسن القرنی (معروف به ابو جاسم).

هنگامی که ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت نشست و پسرش محمد کنترل عهد را بر عهده گرفت کشور به سمت رذیلت و انحطاط روی آورد و فحشا ، همجنسگرایی و ممنوعیت مشروبات الکلی را به بهانه دمکراسی و آزادی قانونی کرد.

بسیاری از منتقدان محمد بن سلمان در زندان هستند که برخی از آنها از سال 2017 محاکمه شده اند.