- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

مقامات سعودی دکتر سمیر حلوانی را آزاد کردند

سازمان حقوق بشر سعودی “سناد” فاش کرد که مقامات سعودی دانشجو سمیر الحلوانی را که از ماه رمضان گذشته بدون دلیل بازداشت شده بود را آزاد کردند.

این سازمان در توییتی از طریق حساب خود در “توییتر” گفت: تایید آزادی دکتر. سمیر حلوانی ، که در آوریل 2021 بدون دلایل قانونی و به شیوه دلخواه دستگیر شد.

سند از مقامات سعودی خواست تا سریعاً بدون قید و شرط دستگیرشدگان را آزاد کنند.

سپتامبر گذشته همین سازمان دستگیری “حلوانی” را از ماه رمضان در جده بدون هیچ توجیه قانونی یا اتهامات روشن علیه او فاش کرد.

این سازمان توضیح داد که قادر به شناسایی وضعیت دانشگاهی بازداشت شده در داخل زندان نیست ، زیرا مقامات از افشای شرایط زندانیان عقیدتی در زندان خودداری می کنند.

وی همچنین اظهار داشت که نگرانی در حال افزایش است که بسیاری از شهروندان کشور در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند ، به ویژه اینکه مقامات با توجه به محرمانه بودن رسانه ها و اخاذی از خانواده بازداشت شدگان با افشای تخلفات علیه بستگان خود دستگیر می شوند.