- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

کمپین وسیع ارعاب توسط حاکم دبی علیه شاهزاده خانم هایا انجام شد

گزارش روزنامه انگلیسی تأکید کرد که روابط شاهزاده حیا بنت الحسین و ابن رشید اخیراً به سطح بسیار بدی رسیده است.

تا آنجا که شاهزاده خانم احساس می کرد که “همیشه در حال تعقیب است” و “هیچ جایی برای امنیت ندارد” حتی در انگلستان جایی که زندگی جدیدی پس از فروپاشی رابطه آنها آغاز می شود.

قابل ذکر است که در6 اکتبر یک دادگاه انگلیسی حکم داد که حاکم دبی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم  دستور جاسوسی صادر کرده است. تلفن های همسر سابقش شاهزاده اردنی حیا بنت الحسین و تیم وکیلش به عنوان بخشی از “کمپین مستمر ارعاب و تهدید” می باشد.

پس از برداشته شدن محدودیت های انتشار در پشت درهای بسته  صدها صفحه اسناد دادگاه و تصاویری نادری از یک عملیات و احکام صادر شده توسط قاضی عالی رتبه انگلیسی در مورد هک شیخ محمد به تلفن های همسر سابقش به گفته وکیل و تیم امنیتی وی اطلاعات مربوط به نحوه وقوع هک بر اساس شهادت کارشناسان فاش شد.

اسناد نشان می دهد که در اواخر عصر 5 آگوست 2020 شری بلر که شرکت امنیتی اسرائیلی NSO را در اختیار دارد آن را ارسال کرد. او به عنوان یک مشاور خارجی به فیونا شاکلتون وکیل شاهزاده خانم ایمیلی می فرستد که “نیاز فوری به صحبت با شما را امشب دارد و مهم نیست چقدر دیر شده است وجود دارد.

شکلتون به دادگاه شهادت داد که بلر بسیار نگران به نظر می رسید و اظهار داشت که مدیر ارشد NSO است. به او بگویید که شرکت می ترسد این که جاسوس افزار پیشرفته ای که تولید کرده و فقط برای استفاده کشورها در دسترس است با هدف قرار دادن وکیل و شاهزاده خانم مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

بلر در بیانیه خود در دادگاه عالی لندن گفت: “مدیر ارشد NSO به من گفته است که آنها اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم هک مجدد گوشی های تلفن همراه انجام داده اند.”

اما افزود که در صورت دریافت شواهدی مبنی بر سوء استفاده از نرم افزار پگاسوس اقدام خواهد کرد.