تجاوز و جنگ ویرانگری که عربستان سعودی و متحدان غربی و عربی آن بر یمن به راه انداخته اند  در حال نزدیک شدن به سال سرنوشت ساز دیگری است که در آن مردم بی گناه و مظلوم یمن رنج ها را متحمل خواهند شد.

در ماه های اخیر همزمان با افزایش صدای مخالفان حمایت از ائتلاف سعودی در غرب امیدها برای پایان جنگ عربستان و محاصره غیر انسانی یمن افزایش یافته است.

اما از آنجایی که دولت های غربی ، به ویژه دولت جدید ایالات متحده با ریاض ملایم تر شده اند  اکنون مشخص است که انتقاد از ائتلاف صرفاً تبلیغاتی برای حقوق بشر در رسانه ها و فریب افکار عمومی بوده است و پشت صحنه حمایت از جنایات ائتلاف بوده است در یمن ادامه دارد.

سعودی ها و اماراتی ها علیرغم عدم دستیابی به اهداف خود در جنگ علیه ارتش یمن و کمیته های مردمی و ناتوانی آنها بر روی زمین در مقابل شجاعت و فداکاری نیروهای نظامی صنعا به منظور تسخیر صنعا به سیاستهای غیرانسانی و جنایتکارانه متوسل شد و شهرها و غیرنظامیان را با حملات هوایی بمباران کرد و محاصره زمینی دریایی و هوایی یمن را برای ایجاد بحران اقتصادی و گرسنگی مردم ایجاد کرد.

این در حالی است که زیرساخت های اقتصادی و بهداشتی یمن در سال های اخیر به دلیل جنگ و خشکسالی در معرض نابودی کامل قرار گرفته و قحطی بی سابقه ای در این کشور رخ داده است  به طوری که بخش زیادی از نیازهای مردم از جمله نیازهای پزشکی و غذایی اکنون باید از طریق کمک های خارجی به یمنی ها برسد.

در همین حال تجربه جنگ یمن که تاکنون شش سال به طول انجامیده است نشان داده است که تمام شعارهای ائتلاف سعودی مبنی بر پایبندی به استانداردهای بین المللی در جنگ یا آماده شدن برای مذاکره و پایان دادن به تجاوز از طریق مذاکره و گفتگو کاملاً رسمی بوده است. وهدف آنها کسب زمان و فریب جامعه بین المللی برای کاهش فشار بر ادامه جنگ بود.

حفظ حمایت خارجی از جنگ برای سعودی ها و عدم وجود فشار بین المللی برای پایان جنگ ضروری است.

اساساً عربستان سعودی بسیار ضعیف بود و در جنگ یمن علیرغم خریدهای گسترده تسلیحاتی قادر به انجام جنگی مستقل نبود و اگر حمایت سیاسی ، نظامی و اطلاعاتی کشورهای غربی نبود پرچم تسلیم و عقب نشینی در برابر مقاومت و فداکاری های عظیم مردم یمن مدتها پیش این امر را افزایش داده بود.

با این حال با تشدید هشدارهای سازمان ها و نهادهای بین المللی درباره وخامت اوضاع بشری در یمن و ضرورت افزایش فشار بر ائتلاف برای پایان محاصره و جنگ حرکت غیرمنتظره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی برعدم تمدید ماموریت بازرسان این نهاد بین المللی مهم در یمن ضربه مهلکی به تلاش های علیه جنگ  برای حل بحران دیپلماتیک و پایان دادن به وخامت اوضاع انسانی در این کشور است.