عفو بین الملل درباره سیاست سرکوب برخی رژیم ها از جمله عربستان سعودی با توجه به بحران بهداشت جهانی که مردم به دلیل کووید 19 با آن روبرو هستند اظهار نظر کرد.

در گزارشی جدید این سازمان گفته است که حملات دولت ها به آزادی بیان همراه با جریان سیل آسای اطلاعات غلط شیوع ویروس کووید – 19در سراسر جهان و اطلاعاتی برای کمک به آنها در مقابله با بدتر شدن بحران بهداشت جهانی تأثیر مخربی بر توانایی مردم در دستیابی دقیق و به موقع داشته است.

وی افزود: “محدود کردن آزادی بیان یک موضوع خطرناک است و ممکن است عادی وجدید نباشد و دولتها باید فوراً این محدودیت ها را برداشته و جریان آزاد اطلاعات را برای محافظت از حقوق مردم

برای سلامت تضمین کنند.

گزارش عفو بین الملل نقش شرکت های رسانه های اجتماعی را در تسهیل انتشار سریع اطلاعات غلط و در مورد ویروس Covid-19 گمراه کننده برجسته می کند ، زیرا پلتفرم ها به منظور تقویت مطالب جلب توجه کاربران مورد علاقه طراحی شده اند و برای جلوگیری از شیوع آن دقت کافی را انجام نداده اند.

در عربستان سعودی جایی که با بحران کرونا سرکوب و محرومیت از آزادی ها افزایش یافت برخی از فعالان و وبلاگ نویسان به دلیل اظهار نظر خود در مورد بحران و اظهار نظر خود که آزادی ها را زیر پا می گذارد و بحران را پیچیده می کند خودسرانه دستگیر شدند.