مرکز سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (SALAM DHR) شهادتی را در افشای ظلم و ستم در بحرین و تخلفات قضایی در کشوری که شاهد آن است منتشر کرد.

این شهادت توسط دکتر ریما شالان، همسر شیخ علی سلمان، زندانی عقیدتی که در بحرین به دلیل مخالفت مسالمت آمیز با رژیم به حبس ابد محکوم شده است، نوشته شده است.

در این شهادت آمده است: اکثریت شهروندان بحرینی که از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته شده اند و مدت ها از ظلم و ستم فرقه ای رنج می برند، در موج اعتراضات مردمی در فوریه 2011 شرکت کردند.

از آن زمان مقامات بحرینی اعتراضات مسالمت آمیز را با زور و پیگرد بیش از حد سرکوب کرده اند. ممکن است برخی فکر کنند که این اعتراضات فروکش کرده است و بحرین ثبات خود را بازیافته است.

با این حال خیابان ها اغلب خالی است زیرا زندان سرنوشت هر شهروندی است که جرأت می کند صلح آمیز آزادی و کرامت خود را مطالبه کند. به عنوان مثال، شیخ علی سلمان، رئیس جامعه الوفاق، بزرگترین جناح مخالف در بحرین، یکی از این قربانیان است.

شیخ علی در 28 دسامبر 2014 دستگیر و به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان خود به چهار سال زندان محکوم شد.

او خستگی ناپذیر در فراخوان ها برای رسیدگی به بحران سیاسی جاری در بحرین شرکت کرد برای حفظ مشارکت موثر شهروندان در اداره امور کشورشان تلاش کرد و برای توقف آزار و اذیت و تبعیض مبارزه کرد.

اما دولت بحرین شایسته دانست که وی را به دلیل تظاهرات به چهار سال زندان محکوم کند. اندکی قبل از پایان اولین حکم خود دولت او را به جاسوسی برای قطر در ژوئن 2017 متهم کرد که همزمان با آغاز مناقشه خلیج فارس و قطر بود.

پس از محاکمه ای که فاقد استانداردهای عادلانه بود، شیخ علی در 4 نوامبر 2018 مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد.