عربستان سعودی مقصد «بیت الحرام» و «مسجد النبی» است. ولیعهد و حاکم واقعی محمد بن سلمان قصد دارد آن را به هالیوود دیگری و مقصدی برای صنعت سینما برای «زائران سرگرمی» تبدیل کند.

پس از افتتاح «سرگرمی» و «بیکینی» در سواحل جده و نمایش های مد جسورانه در نزدیکی مدینه بن سلمان آرزو دارد کشور را به «پایتخت» سینما و هالیوود عرب تبدیل کند و شهر «العلا» را بسازد یک جبهه سینمایی بین المللی که کنترل های قانونی را دور می زند.

برای اجرای این تحول مخالفان به زندان افتادند منتقدان با وحشیگری ساکت شدند گسترش «انحلال» به نام اعیاد جاری ریاض و آینده کشور حرمین شریفین «تاریک‌تر» شد.

در حالی که مسلمانان آمریکایی برای بهبود تصویر مسلمانان در سینمای هالیوود ابتکار عمل می کنندنیویورک تایمز در 9 نوامبر 2021 فاش کرد بن سلمان اجازه می دهد فیلم های خارجی که مسلمانان را به عنوان “تروریست” نشان می دهند در خاک پادشاهی فیلمبرداری شوند.

افزایش کیفیت عکس :

جاذبه ستاره ای  :

سرمایه گذاری عظیم :

بازگشت زندگی  :

مانع قانونی  :

تحریف اسلام  :