پیامدهای سیاست سرکوبی که از زمانی که محمد بن سلمان بیش از 4 سال پیش ولیعهد شد توسط مقامات سعودی دنبال شد با توجه به بحران های پی در پی در کشور لعنت بر پادشاهی و ساکنان آن،

بحران اقتصادی و پیامدهای آن بر زندگی مردم به ویژه بحران مالکیت مسکن؛ یکی از نشانه های برجسته ای که نشان دهنده شکست سیاست های بن سلمان به دلیل مشغله او به سرکوب صداهای آزاد و مخالف و خواستار اصلاح بود.

به جای کاهش بحران، نسبت جمعیتی که نیاز به مالکیت مسکن دارند، با توجه به افزایش قابل توجه قیمت اجاره بها از سال 2017، تا حدود 20 درصد، بدتر و گسترش یافته است.

با اظهارات کوبنده رسمی مقامات برای کتمان شکست خود امروزه بیش از 80 درصد از شهروندان از دست دادن حق مالکیت خانه رنج می برند.

پیامدهای سیاست سرکوبگرانه حاکم بر مردم با توجه به غفلت مستمر بن سلمان از توقف رویکرد خشونت آمیز خود علیه مردم کشور علیرغم محکومیت و هشدار مداوم بین المللی، همچنان ادامه دارد