همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان که در 25 نوامبر هر سال از سوی سازمان ملل جشن گرفته می شود، موضوع خشونت علیه زنان در عربستان سعودی بین پیشنهاد ولیعهد محمد بن سلمان در چشم انداز واهی خود چشم انداز 2030 و واقعیت زیسته در جامعه و در زندان ها  مطرح می شود.

چشم انداز 2030 و زنان سعودی  :

با توجه به آنچه در چشم انداز توسط «بن سلمان» آمده است پرونده زنان بر اساس چشم انداز 2030 و برنامه های آن، با تخصیص یکی از اهداف چشم انداز به تضمین مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، تشویق توسعه شغلی برای زنان، و تدوین قوانین نظارتی که از کار زنان در بازار کار حمایت می‌کند.

در سند برنامه ملی از مهم‌ترین چالش‌ها، «آگاهی محدود از نقش مثبت زنان در بازار کار و سهم آنان در توسعه اقتصادی و افزایش تولید داخلی»، «محدودیت برنامه‌های آموزشی و توسعه برای افزایش کارآمدی زنان» و ((نمایندگی ضعیف زنان در پست‌های رهبری ))

واقعیت زنان در جامعه  :

خشونت علیه زنان در پادشاهی عربستان سعودی به دلیل نقض رژیم سعودی و سکوت آن در قبال خشونت علیه زنان، یک بیماری بدون درمان واقعی در زندگی عمومی یا خصوصی تلقی می شود.

علیرغم عدم شفافیت در برخورد با تعداد زنان مورد آزارواقع شده نشان می دهد که خشونت بیداد می کند و یکی از جنبه های رنج بخش بزرگی از زنان در عربستان سعودی است.

بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه خود در سال 1993 برای حذف خشونت علیه زنان و هر گونه اقدام خشونت آمیز که با انگیزه سوگیری جنسیتی انجام می شود و منجر به آسیب شود  تعریف شده است. یا رنج بردن زنان چه از نظر جسمی، جنسی یا روانی.» از جمله تهدید به چنین اعمالی اجبار یا سلب خودسرانه آزادی خواه در زندگی عمومی یا خصوصی رخ دهد.

خشونت رسمی علیه فعالان زن :

این زنان فعالان حقوق بشری هستند که به دفاع از حقوق و آزادی های زنان سعودی مشهور بودند و از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای یادآوری وضعیت زنان و خواستار بهبود آنها استفاده کردند.

عفو بین‌الملل نیز به نوبه خود معتقد است که «کمپین اصلاحی» اعلام شده از سوی عربستان سعودی که از طریق آن حقوق جدیدی به شهروندان زن خود اعطا کرده است این کشور را از ضرورت آزادی زنان مدافع صلح‌آمیز این حقوق مستثنی نمی‌کند. نمی توان آن را یک «کارزار اصلاحات» در نظر گرفت.» تا زمانی که این زنان و سایر فعالان صلح طلب هنوز به دلیل کارشان هدف قرار می گیرند.