انتقادهای بین المللی بار دیگر به صحنه بازگشته است تا خطرات اعدام را که هنوز هم به طور مداوم کودکان زیر سن قانونی را در زندان های عربستان تحت تعقیب قرار می دهد برجسته کند.

سازمان حقوق بشر سند تأیید کرد که انتقادات جهانی علیه رویکردی که محمد بن سلمان ولیعهد آن را وحشیانه توصیف کرده است علیه کودکان خردسال از نظر تعقیب قضایی، دستگیری، احکام حبس و اعدام های خودسرانه ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد که علیرغم وعده‌های مقامات مبنی بر تغییر احکام اعدام مصطفی الدرویش را در ژوئن گذشته در حالی که هنوز هجده ساله نشده بود اعدام کرد.

در همین چارچوب بسیاری از نهادهای حقوق بشر و سازمان های بین المللی به ویژه دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل از ادامه اجرای احکام اعدام ناعادلانه علیه کودکان زیر سن قانونی توسط پادشاهی انتقاد کردند. این سازمان ها تأیید کردند که ریاض در برابر قوه قضاییه بین المللی مسئولیت جنایات وحشیانه ای را که علیه کودکان با صدور احکام اعدام علیه آنها مرتکب شده است عربستان سعودی را به نقض استانداردهای بین المللی از جمله منشورعربی حقوق بشر متهم می کند.

و پادشاهی یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان اجرای احکام اعدام را در جهان دارد بدون اینکه الزامات حقوقی بین المللی در مورد افراد زیر سن قانونی رعایت شود به ویژه منشورعربی حقوق بشر که کشور با توجه به تعصب قوه قضاییه نسبت به آن را تصویب کرد. رژیم با ادامه صدور احکام اعدام سیاسی علیه مردم پس از محاکمه هایی که جعل اغراق آمیز بود بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه با استناد به قوانین بین المللی حقوق بشر که به شدت استفاده از مجازات اعدام را در زمان جنایت برای افراد زیر 18 سال منع می کند.