مقامات سعودی دکتر فهد بن صالح العجلان را به عنوان بخشی از کمپین های دستگیری مستمری که توسط مقامات علیه مردم این کشور انجام می شود دستگیر کردند.

اکانت “زندانیان عقیدتی” مرتبط با امور زندانیان در توییتر گزارش داد که مقامات دکتر فهد بن صالح العجلان را چهارشنبه گذشته 24 نوامبر به دلیل توئیت های قبلی که در آن نظر خود را بیان کرده بود بازداشت کردند.

العجلان دکترای دپارتمان مطالعات اسلامی در دانشکده آموزشی  دانشگاه ملک سعود است و نتایج علمی بسیاری از جمله «اسلامی‌سازی سکولاریسم، ویراستار در سیاست شرعی و سؤالات حکمیت شرعی» دارد.

علاوه بر این اقتدار بن سلمان به رویکرد وحشیانه خود در کشاندن فعالان و صاحب نظران به بازداشت به دلیل مطالبه حقوق مشروع خود ادامه داد.

هنگامی که ملک سلمان بن عبدالعزیز به پادشاهی رسید و پسرش محمد سلطنت کشور را به دست گرفت کشور به سمت رذائل اخلاقی ، انحطاط ، تشریع فحشا، همجنس‌بازی و مشروبات الکلی به بهانه دمکراسی روی آورد. و بسیاری از علما، رجال، وعاظ، فعالان، متفکران و رهبران قبایل که بیشتر آنها را با شکنجه و بدرفتاری و بی‌توجهی به زندان‌ها کشاند.

بسیاری از منتقدان محمد بن سلمان در زندان هستند که برخی از آنها از سال 2017 محاکمه شده اند.