تمام کشورها – ارگانها و سازمانهای حقوقی متفق القول نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را محکوم کرده اند که در این بین میتوان به کشور آمریکا اشاره نمود . آمریکا دولتی است که روابط استراتژیکی مهمی با عربستان سعودی دارد که این روابط را از منافع اقتصادی مهمتر میداند .همینطور تمامی گزارشات حقوقی پرونده رژیم سعودی را پرونده ای سیاه معرفی میکنند . رژیم عربستان با شهروندان و به خصوص با فرقه ی اقلییت این کشور یعنی شیعیان رفتاری ناشایست دارد و این رفتار آنها بر تبعیض فرقه ای و مذهبی بنا نهاده شده است. زیرا عقیده مذهبی که رژیم عربستان بر آن استوار است نشان از آن دارد که آل سعود از برتریهای فرقه ای به عنوان ابزاری مناسب بهره مبجوید تا از این ابزار به عنوان پایه ای جهت ارزیابی مبانی و ایدئولوژی دینی که در عربستان وجود دارد استفاده کند .در این بین تعدادی از افکار و شخصیتها را نابود کردند .افرادی که طرز تفکر شان از غرب و عقاید یهود به دور بود .پیروان اهل بیت علیهم السلام در شبه جزیره عربستان سعودی از قربانیان این نقشه شوم یهود به شمار میروند .همچنین امری که موجب هموار شدن هدف قرار دادن شیعیان شد، نقشه شوم و حساب شده یهود و غرب بود . نقشه ای که عقاید محض یهود را با فکر پلیدی به نام وهابییت که توسط شخصیتی مجهول النسب به نام محمد عبد الوهاب ظهور کرده بود در آمیخت . افکار محمد عبد الوهاب با طرز تفکر ابن تیمیه یکسان بود. ابن تیمیه شخصی بود که تمامی عقایدش را مذاهب دیگر من جمله مذهب اثنی عشری رد کرده بودند .سرنوشت اینگونه رقم خورد که شیعیان این خطه ( شبه جزیره عربستان ) در سایه رژیم سیاسی منفوری اینچنینی به سر برند . این رژیم با همکاری و مساندت انگلیس در سال 1913 و با اشغال سرزمینشان ( قطیف و احساء ) توانست سایه بی رحمی و ظلم خود را بر فراز قلبهای دردمندشان بگستراند .در سال 1923 سر انجام رژیم عربستان سعودی توانست این دو شهر مهم و استراتژیک را به نقشه کشور اشغالیش اضافه کند . عليرغم تلاشهاي عده ای محدود از پيروان اهل بيت عليهم السلام در متبلور ساختن مخالفت سیاسی با رژیم منفور سعودی لیکن این تلاشها راه به جائی نبرده است .

و در راستای این تلاشها نیز تعدادی از افکار و شخصیتها را از بین بردند .رژیم عربستان سعودی و همچنین رهبران نظامی آمریکا پس از این بمب گذاریها به شدت مبهوت شدند . بهت آنها نه از شدت انفجار که از عواملی است که در میان این اقدامات امنیتی شدید این عملیات را در عین ناباوری با موفقیت انجام دادند. این عملیات نویسنده های سناریو ی سیاست آمریکا را در فکر فرو برد که این عملیات با این حجم وسیع و با این دقت و در میان این اقدامات و مراقبتهای وسیع امنیتی چگونه توانست انجام بگیرد ؟سئوال دیگری که ذهن سران آمریکا را به خود مشغول کرده بود این بود که چه گروه و یا حزبی توانائی انجام این عملیات بزرگ را دارا بود؟ به عبارتی نبودن متهم در پس این عملیات خود موضوع بحث بر انگیز دیگری بود؟

موج این انفجار حتی رئیس جمهور وقت آمریکا ( بیل کلیونتون ) را نیز گرفت . او از شنیدن این خبر از خود بیخود شد و در پشت تریبون خبری گفت : من همچون تمامی آمریکاییان به شدت از این عملیان عصبانی هستم و این ترسوهای بزدل که این عملیات تروریستی را انجام داده اند نمیتوانند از مجازات عملشان فرار کنند . ولی از سخنرانی کلینتون فقط کلماتی باقی ماند که بعهدها تاریخ آنها را با خود یدک کشید .سران آمریکا برای خروج از وضع بحرانی خود بر آن شدند تا مسئولیت این بمب گذاری را به گردن افرادی بیندازند تا حد اقل ، فشار رسانه ها را بر خود کمتر ببینند.

بنابر اين برای نیل به این مهم مسئولییت جستجوی عوامل این بمب گذاری را به عهده حفاظت اطلاعات عربستان قرار دادند. حفاظت اطلاعات عربستان نیز خود را عاجز از کشف راز این معما دید بنابر این بمب گذاری الخبر را به 9 تن از مظلومان شیعه عربستان سعودی نسبت داد .که این 9 تن تا کنون در پشت میله های زندان بدون هیچ گونه محاکمه ای به سر میبرند . این در حالی است که سران دولت امریکا از این تعقیب دست کشیدند . اما با به نزدیک شدن بازنشستگی لویز فریه رئیس اداره فدرال آمریکا دولت از وی خواست تا گزارش بمب گذاری شهر الخبر و نام عاملان بمب گذاری را به آنها اعلام کند . ولی با نبودن متهمی وی با همکاری بندر بن سلطان عاملان این بمب گذاری را این 9 تن اعلام کرد . لوییز فریه بدون اینکه هیچ گونه دلیل مبرهنی داشته باشد این اتهام را به آنها وارد کرد. حال سئوال اینجاست که اگر عوامل اصلی این بمب گذاریها همینها بودند به فرض مثال هانی الصایغ یکی از این 9 تن آن موقع در امریکا بود چرا وی را همانجا محاکمه نکردند و چرا وی را به عربستان برگرداندند. و شخصی که در آمریکا بود چگونه میتواند در اجرای بمب گذاری دخیل باشد ؟ .

اما در این زمان تهمت باطل عربستان و آمریکا در این خصوص آشکار شد . در برهه ی زمانی که نسل جدید تقریباٌ این 9 تن را ا زیاد برده اند. ولی فراموش شدگان خودشان را ا زیاد نبرده اند همچنین کسانی که آنها را دوست دارند آنها را هرگز از یاد نخواهند برد .

گزارش آژانس خبری ( IPS ) آمریکا که در سال 2009 صادر شد همدستی اداره تحقیقات فدرالی آمریکا را با حفاظت اطلاعات عربستان آشکار کرد . و به وضوح میتوان دید که آنها میخواهند دست اصلی این ماجرا را از دید جهانیان پنهان کنند . و تنها چیزی که از این سناریوی دولت آمریکا باقی ماند رسوائی ببار آمده توسط سرویس امنیتی این کشور بود . این نقشه بمب گذاری آنها با نقشه منهدم کردن پنتاگون أمریکا در11 سبتامبر 2001یک سیاست را داشت و یک نتیجه .

هنوز زندانیان فراموش شده ما که به اتهام واهی 14 بهار زندگیشان را با میله های سرد زندان الحایر به سر برده اندچشمشان را به امید آزادی باز نگه داشته اند . آنها آزادیشان را از خداوند منان خواستارند و از ما میخواهند تا از این دعوتها و مهیمانیهای وهمی که بعضی از شیعه نماها با هدف تقریب میان ادیان برگزار میکنند دوری بجوییم . که جلسات شیعیان با وهابیون با هدف تقریب مذاهب به جز تخریب شیعیان نتیجه ی دیگری ندارد .