شاهزاده سعودي به اتهام قتل اعدام مي شود - آرشيو

 روزنامه سعودی “ارب نیوز” که به زبان انگلیسی منتشر می شود، تأکید کرد: این شاهزاده سعودی به دلیل متهم بودن به قتل با موافقت “سلمان بن عبدالعزیز” اعدام خواهد شد.

این روزنامه خاطرنشان کرد، سلمان در نامه ای به “محمد بن نایف” وزیر کشور گفته است: قوانین شریعت بدون استثنا برای همه اجرا می شود.
نامه ولیعهد پس از اظهارات پدر مقتول که گفته بود نمی تواند قاتل را عفو کند، ارسال شد. پدر مقتول همچنین گفته است که از مبلغ تعیین شده برای دیه راضی نیست.
مسئولان سعودی تلاش می کنند تا خانواده مقتل با دیه به جای قصاص موافقت کند.
روزنامه سعودی “ارب نیوز” بخشی از مجموعه رسانه ای است که یکی از فرزندان ولیعهد “سلمان” آن را اداره می کند.
انتشار خبر اعدام یکی از اعضای خاندان حاکم در عربستان به ندرت منتشر می شود.
اعضای خاندان حاکم در عربستان هزاران فر هستند. این افراد به صورت ماهانه حقوق دریافت می کنند. شماری از این شاهزادگان که از نفوذ و قدرت سیاسی نیز برخوردارند، ثروتهای انبوهی را جمع آوری کرده اند.

کهولت سن بیشتر مسئولان حاکم در عربستان، موجب رقابت شدیدی بین شاهزادگان برای تصدی پستهای بالاتر شده است.