1

کمیـته در یک نگـاه

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان با اعتقاد به حقوق اساسی و آزادیهای عمومی و مشروطه که دین اسلام آن را متکفل شده و نیز با ایمان به اصول اساسی که پیمانها و معاهدات بین المللی حقوق بشر که با اصول شریعت اسلامی همخوانی دارند در سال 1413هـ – 1992 م تأسیس و پایه گذاری شد .و به لحاظ رفتارهای غیر انسانی همچون بازداشتها که خودسرانه و بر اساس تبعیض فرقه ای که رژیم عربستان سعودی بر ضد شیعیان اعمال میکند و همچنین با نفي تبعیض و ظلم و استبداد و سعی در تشکیل دولتی استوار بر حق و احترام به کرامت انسانها , و با دفاع از محرومان و بازداشت شدگانی که در زندانهای رژیم به سر میبرند , کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان با اعتقاد به حقوق اساسی و آزادیهای عمومی و مشروطه که دین اسلام آن را متکفل شده و نیز با ایمان به اصول اساسی که پیمانها و معاهدات بین المللی حقوق بشر که با اصول شریعت اسلامی همخوانی دارند در سال 1413هـ – 1992 م تأسیس و پایه گذاری شد .و به لحاظ رفتارهای غیر انسانی چون بازداشتها که خودسرانه و بر اساس تبعیض فرقه ای که رژیم عربستان سعودی بر ضد شیعیان اعمال میکند و همچنین با نفي تبعیض و ظلم و استبداد و سعی در تشکیل دولتی استوار بر حق و احترام به کرامت انسانها ,کمیته سعی دارد تا از حقوق بازداشت شدگانی که در زندانهای رژیم کما کان به سر میبرند دفاع کند .همچنین کمیته سعی دارد تا رژیم عربستان را ملزم کند تا به قوانین حقوق بشر احترام بگذارد . همچنین کمیته سعی میکند تا رژیم ظالم عربستان که کرامت انسان و احترام و عدل و برابری در حقوق بشر را زیر پا گذاشته را بیشتر به جهانیان بشناساند . و مردم حق دارند تا از آزادیهائی همچون آزادی دینی و عبادی و آزادی بیان و همچنین نفی تفرقه و دودستگی که دین اسلام آن را تأیید کرده پیروی کنند .همچنین سعی کمیته بر این است تا نقض حقوق بشركه رژیم عربستان آن را اعمال کرده را تحت الشعاع قرار داده و سابقه بد و سیاه اين رژیم را در مورد حقوق بشر بيشتر نمايان كند.کمیته سعی در گسترش آگاهی درمورد حقوق بشر میکند تا حقوق شهروندی را به شهروندان بیشتر بشناساند حقوقی که دین اسلام و نیز پیمانها و معاهدات بین المللی آنها را تأیید میکنند .از دیگر اقدامات کمیته, دفاع از حقوق زندانیانی است که به دلیل داشتن عقائد دینی و سیاسی مخالف نظام در پشت میله های زندان به سر میبرند . عقائدی که پیمانها و معاهدات بین المللی آنها را تأیید میکنند .نیز کمیته تلاش می کند در کشف حقایق قهر و استبدادی که شهروندان شیعی به دلیل هویت دینی اشان متحمل میشوند را به همگان نشان دهد . همچنین کمیته میخواهد که روشهای نظام و دستگاههای قضائی اش که قوانین ظالمی را بر علیه اشان صادر میکند را افشا کند . نیز کمیته استقلال پاکی و عدالت دستگاه قضائی را خواستار است .از آن به بعد بود که کمیته حقوق بشر در شبه جزیره در مقابل نقض حقوق بشر که توسط رژیم عربستان انجام میشد قد علم کرد و خشم و انزجار خویش را اعلام کرده و رو در روی رژیم ایستاد . كما اينكه این كميته با صدور اعلاميه در هر حادثه ای که رخ میدهد و نیز رساندن این اعلامیه ها به احزاب و کمیته ها و سازمان های بین المللی و دیگر نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و پیگیری با آنها سعی دارند تا با اعمال فشار بر رژیم و اجبارش او را از این اعمال غیر انسانی باز بدارد .کما اینکه این کمیته این اعلامیه ها را در بین رسانه های جهانی و مراکز و شخصیتهای بزرگ اسلامی در تمام نقاط جهان پخش میکند و از آنها میخواهد تا با همبستگی با یکدیگر مشکل شیعیان ستمدیده عربستان را حل کنند . کما اینکه کمیته تعدادی گزارش از اوضاع حقوق بشر در شبه جزیره عربستان صادر کرده و آن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و به نهادهای ذیصلاح ارسال کرده است .