فعال عربستانی رسانه های مجازی با نام مستعار “مجتهد” در مطلب جدید خود نوشت که آل سعود برای اجرای تغییر در هرم قدرت پس از اعلام ناتوانی عقلی ملک سلمان قانع شده اند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، المجهتد که به دلیل داشتن اطلاعات دقیق از خاندان حاکم به نظر می رسد یکی از شاهزادگان عربستانی باشد، درپست های توییتر نوشت: سعود بن سیف النصر نوه سعود بن عبدالعزیز پادشاه اسبق عربستان گامی به جلو برداشته و خبر از نامزدی امیر احمد بن عبدالعزیز از فرزندان ملک عبدالعزیز و همسرش حصه بن احمد السدیری برای پادشاهی خبر داده است؛ نامبرده خودش را در سلسه مراتب خاندان حاکمه ولیعهد می دانست و با محمد بن نایف ولیعهد و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد بیعت نکرده است.

مجتهد در صفحه تویتر خود افزود: این اقدام نشان می دهد که خاندان حاکم عربستان به زودی ناتوانی عقلی ملک سلمان را اعلام خواهند کرد.

وی به نقل از سعود بن سیف النصر درباره اختلافات موجود برای تعیین ولیعهد عربستان نوشت: در زمان حاضر که حد و مرزها شکسته شده، حق پایمال شده، بودجه به یغما رفته و سیاست کشور نابسامان شده، تنها راه موجود این است که پس از خدا به پدرمان امیر احمد بن عبدالعزیز پناه ببریم.

مجتهد پیش از این نیز به نارضایتی اعضای خاندان حاکم عربستان از اقدام ها و رفتارهای نابخردانه محمد بن سلمان فرزند پادشاه فعلی اشاره کرده بود.