- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

قصابی و خام خوری گوشت سگ توسط وهابی های سعودی

العالم :
تعدادی از وهابیون عربستان سعودی با قصابی یک سگ در بیابان گوشت آن را به صورت خام خوردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم:

فیلم این رویداد اخیرا در شبکه های اجتماعی منتشر شده؛ اما به زمان و مکان دقیق آن اشاره ای نشده است.