- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

کاریکاتور درآمد آل سعود از مکه منوره و مصرف آن برای گروهای تروریستی