آرشیو "تصویری"

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010 تا 2020

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010 تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال 2014 35...

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال2013    78 ...

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال 2012 245...

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال 2011 328...

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010 تا 2020

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010 تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال 2010 80...

آمار زندانیان شیعه در زندان های عربستان از سال 1010 تا 2020

آمار زندانیان شیعه در زندان های عربستان از سال 1010 تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در زندان های رژیم آل سعوداز 2010 تا ...

ماهیت اسرائیل در خیانت به مسجد الاقصی

ماهیت اسرائیل در خیانت به مسجد الاقصی

به فرزندان خود بیاموزید: فلسطین اشغال شده است و مسجد الاقصی یک اسیر است و نهاد صهیونیستی در تجاوز به مقاومت افتخار می کند و هیچ کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد. ماهیت...

عربستان سعودی وعده حل مشکل مسکن را داد

عربستان سعودی وعده حل مشکل مسکن را داد

اسکان...

بیلبورد بن سلمان ؟

بیلبورد بن سلمان ؟

بن سلمان...

معاهدات بین المللی در مورد زندانیان اجتماعی و سیاسی

معاهدات بین المللی در مورد زندانیان اجتماعی و سیاسی

یکی از زندانیان عقیدتی که از طریق معاهدات بین المللی با آن موافقت کرده اید این است که به سازمان ها اجازه دهید از زندانی دیدار کنند و آنها را بررسی کنیم. فقط وعده های خود را عملی کنید و به سازمان ها اجازه دهید تا از...