پسر سلمان، مواد مذهبی را در آموزش و پرورش کاهش می دهد … در مورد سرکوب و برش مخالفان چیست؟

پسر سلمان، مواد مذهبی را در آموزش و پرورش کاهش می دهد … در مورد سرکوب و برش مخالفان چیست؟

بر این اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش عربستان مبنی بر کاهش دروس دینی که به دانش آموزان در این کشور تدریس می شود صادر شد. آنچه باعث اختلاف بین طرفداری از توصیف برنامه های درسی آموزشی قبلی به عنوان "افراطی گری" شد ، هشدار داد...