نوشته هایی با برچسب "حاکم دبی"

کمپین وسیع ارعاب توسط حاکم دبی علیه شاهزاده خانم هایا انجام شد

کمپین وسیع ارعاب توسط حاکم دبی علیه شاهزاده خانم هایا انجام شد

گزارش روزنامه انگلیسی تأکید کرد که روابط شاهزاده حیا بنت الحسین و ابن رشید اخیراً به سطح بسیار بدی رسیده است. تا آنجا که شاهزاده خانم احساس می کرد که "همیشه در حال تعقیب است" و "هیچ جایی برای امنیت ندارد" حتی در انگلستان...

همسر سابق حاکم دبی: شیخ لطیفه آزاد نیست اما در زندان بزرگتری به سر می برد

همسر سابق حاکم دبی: شیخ لطیفه آزاد نیست اما در زندان بزرگتری به سر می برد

روزنامه انگلیسی "ساندی تایمز" به نقل از همسر سابق شیخ "محمد بن رشید آل مکتوم" حاکم امارت دبی "راندا البنا" ، گفته است که شیخ لطیفه دختر دومی "است آزاد نیست و بیشتر در زندان است. البنا چند دهه پس از جدایی از همسر میلیاردرخود...