مقامات سعودی دکتر سمیر حلوانی را آزاد کردند

مقامات سعودی دکتر سمیر حلوانی را آزاد کردند

سازمان حقوق بشر سعودی "سناد" فاش کرد که مقامات سعودی دانشجو سمیر الحلوانی را که از ماه رمضان گذشته بدون دلیل بازداشت شده بود را آزاد کردند. این سازمان در توییتی از طریق حساب خود در "توییتر" گفت: تایید آزادی دکتر. سمیر...