چرایی سفر سیسی به ریاض

چرایی سفر سیسی به ریاض

الوقت- پس از یک دوره کشمکش های آشکار میان قاهره و ریاض، رئیس جمهوری مصر با پذیرش دعوت پادشاه عربستان به این کشور سفر می کند. خبرگزاری «واس» عربستان به نقل از عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور گزارش داده که عبدالفتاح السیسی...