یک موسسه آمریکایی پسر سلمان را در بحران قرار داده و پروژه سفید کردن او را خراب می کند

یک موسسه آمریکایی پسر سلمان را در بحران قرار داده و پروژه سفید کردن او را خراب می کند

و رسانه ها خاطرنشان کردند که در مراسم اهدای جوایز "Emmys2021" بنیاد "آزادی اول" در آمریکا یک کمپین تبلیغاتی بزرگ را آغاز کرد تا حقیقت پسر سلمان را فاش کند و به مردم هشدار دهد که او یک اصلاح طلب نیست بلکه یک قاتل است. فراخوانی...