نوشته هایی با برچسب "عدالت"

سقط جنین عدالت در بحرین… شهادتی بر افشای ظلم و ستم

سقط جنین عدالت در بحرین… شهادتی بر افشای ظلم و ستم

مرکز سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (SALAM DHR) شهادتی را در افشای ظلم و ستم در بحرین و تخلفات قضایی در کشوری که شاهد آن است منتشر کرد. این شهادت توسط دکتر ریما شالان، همسر شیخ علی سلمان، زندانی عقیدتی که در بحرین به دلیل...

قاضی عبدالله اللحیدان .. احکامی که از عدالت فرار می کنند

قاضی عبدالله اللحیدان .. احکامی که از عدالت فرار می کنند

قاضی دادگاه جنایی تخصصی در ریاض به دلیل صدور احکام سنگین برای تعدادی از فعالان و زندانیان عقیدتی به "عبدالله اللحیدان" معروف بود. در دسامبر سال 2020  قاضی عبدالله اللحیدان علیه واعظ دکتر یوسف آل احمد به چهار سال زندان...

دادستانی عربستان به ادعاهای خود در مورد عدالت ادامه می دهد

دادستانی عربستان به ادعاهای خود در مورد عدالت ادامه می دهد

مقامات سعودی و قوه قضائیه  از جمله دادستانی عمومی  سعی می کنند از طریق ادعاهایی که در رسانه ها به دور از واقعیت اعلام می کند  اعتبار خود را در مقابل افکار عمومی سفید کنند. در این زمینه از جمله اتهاماتی که توسط دادستانی...

یک سال پس از قتل عبدالرحیم الحویتی … عدالت کجاست؟

یک سال پس از قتل عبدالرحیم الحویتی … عدالت کجاست؟

امروز یک سال از قتل عبدالرحیم الحویتی شهروند سعودی که پس ازامتناع دادن خانه خود به محمد بن سلمان برای پروژه neom  می گذرد . البته این پروژه توسط مقامات منحل...